I vårt vittnesbörds arkiv kommer Du att kunna se och följa olika människors möten, upplevelser, ta del av deras erfarenheter och kunskap om livet i den Helige Ande samt höra om gudomliga ingripanden!