Givandet i Guds Rike är en nyckel till välsignelser och den andliga principen är:        Tro och Sådd och Skörd  

 

  • När vi ger, då får vi tillbaka i mångfalt. Det finns olika sätt för oss att ge på. Du kan ge av dig själv, ge din tid, ge din kunskap och yrkeserfarenheter och du kan ge materiella ting eller ekonomiska bidrag 
  • Alla är vi unika och alla kan vi ge något då vi känner oss inspirerade i våra hjärtan och kan ge med glädje.  
  • Önskar Du vara delaktig i att så in i Guds förrådshus, låt oss få veta! Frivilliga ekonomiska bidrag kan betalas in till:
  • Bank giro: 750-1927
  • Swish: 1233992336


Tack så jätte mycket!

 

             The Lighthouse       

Holiness in Heaven is Righteousness on Earth